بسته های پیامکی سامانه بصورت پله ای و از بسته با امکانات حداقلی شروع شده و با توجه به نیازهای کاربران افزایش می یابد همچنین امکان ارتقاء بسته های پیامکی وجود داشته و در صورت تمایل کاربران این تغییر با کمترین زمان انجام می پذیرد.

امکانات و ابزارها

ارسال پیامک تکی
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پیامک انبوه
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پیامک زماندار
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال بصورت منطقه ای
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال هدفمند مشاغل
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال بصورت تدریجی
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال براساس سن و جنسیت
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال براساس دکل مخابراتی
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
خدمات ارزش افزوده VAS
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال هوشمند
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال هوشمند زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال متناظر
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پیامک بصورت متناظر زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پاسخ زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال یادآور زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پیامک سررسید
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-True-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
نوبت دهی هوشمند
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-True-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
منشی هوشمند
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پیامک اعتباری
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پیامک نیازمندی ها
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
پیامک فلش
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال از موبایل
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
دفترچه تلفن
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
اضافه به لیست خودکار
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پیامک مناسبت ها
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
نظرسنجی و قرعه کشی
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
آزمون پیامکی
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
کد خوان
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
کد دهی
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
شماره دهی
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
امتیاز دهی
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
مسابقه پیامکی پیشرفته
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
منشی پیامک
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ایمیل پیامک
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
لیست سیاه
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
تحلیل و فیلتر پیامک
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
انتقال ترافیک دریافت به URL
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پیامک اسپانسری - تولید محتوا
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
وب سرویس و API
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
آزمایشگاه پیامک
peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
کنترل سامانه از راه دور
peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پیامک بین المللی
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
قابلیت درج لوگو اختصاصی
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
سرویس ساز (آب وهوا، قیمت سکه،قیمت خودرو، نتایج فوتبال،ختم قرآن و ...)
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
خط سفارشی
peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
سفارش آنلاین