ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

مجتمع آموزشی پسرانه شمس

مجتمع آموزشی پسرانه شمس

مجتمع آموزشی پسرانه شمس یکی از مشتریان سامانه پیامکی پیک لند می باشد که در سال ۱۳۹۵ اقدام به خریداری سامانه پیامکی نموده و پس از نصب و راه اندازی سامانه در وب سایت آن مجتمع آموزشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

سامانه پیامکی پیک لند با توجه به امکاناتی که در زمینه ارسال و دریافت پیامک انبوه و ابزارهای مختلف دیگر همانند آزمون پیامکی، مسابقه پیامکی، نظرسنجی و برخی ابزارهای دیگر کاربرد بسیاری در مراکز آموزشی و پژوهشی داشته و در زمینه هوشمند سازی ارتباطات و تعاملات کاربرد فراوانی دارد و در زمینه هوشمندسازی مدارس بسته نرم افزاری بخصوصی را ارائه نموده است

Add a Comment