ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال تدریجی پیامک (ارسال بصورت برنامه ریزی شده)

ارسال تدریجی
تفاوت ابزار ارسال تدریجی پیامک با ابزارهای دیگری همچون ارسال منطقه ای و ارسال هدفمند در مدیریت ارسال بصورت تدریجی می باشد. به این صورت که ارسال پیامک ها بصورت بازه زمانی و ارسال بصورت خودکار می باشد.
برای ارسال تدریجی پیامک مراحل زیر را دنبال نمایید:
 • ابتدا روی ایکون ارسال تدریجی و سپس روی دکمه ارسال جدید کلیک نمایید.
 • ابتدا فیلد عنوان را مشخص نمایید این فیلد جهت تفکیک ارسال های مختلف بوده و در متن پیامک نمایش داده نمی شود.
 • شماره ای که می خواهید با آن ارسال را انجام دهید را در بخش فرستنده انتخاب نمایید.
 • یکی از گزینه های نوع ارسال را با توجه به نیاز خود انتخاب نمایید.
 • دقت نمایید در بخش شاخه برای رفتن به زیر شاخه ها روی علامت "+" کلیک نمایید و پس از انتخاب زیر شاخه مورد نظر روی دایره توخالی کنار آن کلیک نمایید تا انتخاب گردد.
 • در بخش بعدی متن مورد نظر را وارد نمایید.
 • برای اینکه مطمئن شوید مشکلی در سیستم ارسال وجود ندارد یک پیامک بصورت تست ارسال نمایید.
 • روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید.
 • در این مرحله از تعداد شماره های موجود رد زیرشاخه انتخابی، تعداد شماره های مورد نظر را در کادر "تعداد درخواستی" درج نمایید. برای ارسال موفق موجودی پنل باید برای این تعداد شماره کافی باشد.
 • ارسال در این بخش بصورت ترتیبی می باشد بدین منظور ردیف مورد نظر برای شروع ارسال از آن را در کادر "از ردیف" وارد نمایید
 • در مرحله بعد می بایست تاریخ و روزها و بازه مورد نظر جهت ارسال تنظیم گردد.
 • پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به زمان ارسال روی مرحله بعد کلیک نمایید تا پیشنویسی از ارسال را مشاهده نمایید.
 • با کلیک بر روی ارسال رکورد مربوط ثبت شده و پس از تایید و یا رسیدن زمان معین شده ارسال انجام خواهد شد.
 • برای بروز کردن وضعیت روی آیکون refresh کلیک کنید.

Add a Comment