ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال انبوه پیامک

ارسال انبوه
ارسال انبوه
در بخش "ارسال انبوه" بایستی گیرندگان شما حداقل ۱۰ شماره باشد برای ارسال بصورت انبوه روی ارسال جدید کلیک نمایید در صفحه ای که ظاهر می گردد.
  • ابتدا بخش عنوان را وارد نمایید (این بخش بمنظور تفکیک ارسال های مختلف می باشد و در متن پیامک نمایش داده نخواهد شد پس در انتخاب عنوان دقت فرمائید.)
  • در فیلد بعدی شماره ای که با آن ارسال را انجام می دهید را مشخص کنید (در این بخش علاوه بر خطوط اختصاصی از خطوط عمومی نیز می توانید استفاده کنید)
  • در فیلد بعد متن پیامک مورد نظرتان را وارد کنید.
  • در مرحله بعد شماره های خود را بصورت های فایل اکسل، متنی و یا از طریق دفترچه تلفن می توانید انتخاب نمایید.
  • با استفاده از دکمه ارسال تست می توانید قبل از ارسال به شماره های خود از کارکرد درست سامانه اطمینان حاصل فرمائید.
  • علاوه بر این تنظیمات دکمه "تنظیمات پیشرفته" نیز وجود دارد که در آن گزینه های ارسال به شماره های غیر تکراری، ارسال به کلیه شماره ها و ارسال به شماره های مشترک (تکراری) وجود دارد که بصورت پیشفرض گزینه ارسال به شماره های غیر تکراری در حالت انتخاب شده و ارسال به شماره های تکراری انجام نخواهد شد.
  • در مرحله بعدی خلاصه ای از اطلاعات مربوط به ارسال انبوه خود را ملاحظه می نمایید و می توانید زمان ارسال را مشخص نمایید.
  • و در آخر روی ارسال کلیک نمایید.

Add a Comment