ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال هوشمند

ارسال هوشمند
در بخش ارسال هوشمند شما خواهید توانست بصورت هوشمند پیامک ارسالی خود را برای هر شماره موبایل شخصی سازی کنید. فرض کنید قصد دارید اعتبار هر کدام یک از کاربران خود را بوسیله پیامک برایشان ارسال نمایید:
خانم ندا ابراهیمی اعتبار شما ۲۲۴۵۰۰ ریال می باشد. آقای علی محمدی اعتبار شما ۹۷۲۰۰۰ ریال می باشد.
کافیست برای این کار یک فایل اکسل ایجاد نموده ( از فایل اکسل نمونه نیز می توانید استفاده نمایید) در ستون اول شماره موبایل، ستون دوم کلمه آقای یا خانم، ستون سوم نام شخص و ستون چهارم اعتبار را درج نمایید مطابق تصویر زیر:
ارسال هوشمند
  • دقت فرمائید که نام صفحه فعالی که اطلاعات را وارد می نمایید Sheet1 باشد.
  • ردیف اول فایل اکسل خوانده نمی شود لذا از آن برای درج عنوان استفاده نمایید.
  • ستون اول را به شماره موبایل ها اختصاص دهید.
  • چنانچه فایل را از جای دیگری Import می نمایید ستون شماره را در یک فایل جدید کپی نموده و از گزینه Paste Option و سپس Values را انتخاب نمایید تا فرمت های اضافه حذف گردند.
در مرحله بعد فایل خود را بارگذاری نمایید و بعد بر روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید تا ستون های فایل اکسل شما نمایش داده شود.
شما می توانید از هر یک از ستون های فایل اکسل در متن پیامک مورد نظرتان استفاده نمایید به مثال پایین توجه فرمائید.
ارسال هوشمند

Add a Comment