ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

کد پستی همراه اول

راهنمای سامانه پیامکی پیک لند
کد پستی همراه اول
بوسیله ی این ابزار می توانید (فقط در شهر تهران) از طریق کد پستی پیامک ارسال نمایید.
  • در ابتدا خط مبدا ارسال پیامک را انتخاب نمایید در این قسمت علاوه بر شماره های اختصاصی از شماره های عمومی نیز برای ارسال می توانید استفاده نمایید.
  • فیلد بعدی مربوط به متن پیامک می باشد
  • در فیلد بعدی ارقام ابتدای کد پستی منطقه مورد نظر را انتخاب نمایید هرقدر تعداد ارقام بیشتر باشد منطقه مورد نظر کوچک تر خواهد بود.
  • با کلیک روی دکمه تایید در صفحه جدید تعدادشماره های درخواستی را از تعداد شماره های موجود انتخاب نمایید.
  • قابلیت ارسال پیامک بصورت تصادفی و ترتیبی نیز در این ابزار پیش بینی شده است.
  • پس از کلیک بر روی دکمه مرحله بعد و در فرم بعدی امکان مشخص کردن زمان ارسال وجود دارد در ادامه بر روی تایید کلیک نمایید.
  • این ابزار مختص شماره های همراه اول مناطق پستی تهران می باشد.
  • برای دریافت گزارش ارسال به قسمت ارسال انبوه رفته و گزارش مورد نظرتان را دانلود نمایید.
 کد پستی همراه اول

Add a Comment