ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال پیامک بین المللی

ارسال پیامک بین المللی
ارسال پیامک بین المللی یکی از مشکلات بسیاری از کسب و کارها و شرکت ها برای ارتباط با خارج از کشور و اطلاع رسانی بوده و برای حل این مشکل سامانه پیامک پیک لند اقدام به راه اندازی سروییس ارسال پیامک بین المللی نموده است.

از جمله امکاناتی که قسمت ارسال پیامک بین المللی دارد به شرح زیر است:

  • امکان ارسال پیامک به زبانهای انگلیسی و فارسی وجود دارد.
  • امکان دریافت پیامک بصورت رایگان به زبانهای انگلیسی و فارسی وجود دارد.
  • سرعت مناسب ارسال پیامک
  • استفاده از تمامی امکانات موجود در سامانه برای شماره های خارج از کشور

شرایط دریافت خطوط بین المللی پیامکی

  • ارائه خطوط بین المللی صرفا برای شخصیت های خقوقی و شرکت های معتبر مسیر می باشد.
  • این سرویس بصورت ماهیانه، ۶ مامه و سالیانه ارائه می گردد.
  • ارائه این سرویس بر اساس نرخ ارز بوده بایستی از بخش پیشتبانی استعلام گردد.

Add a Comment