ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه VAS

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه VAS
منظور از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه VAS در واقع شامل سرویس هایی است که فراتر از خدمات مکالمه صوتی باشد این خدمات امکانات قابل توجهی را در اختیار افراد خلاق و تولید کنندگان محتوا قرار می دهد به عبارت دیگر هرگونه خدماتی که بابت آن مشترکان تلفن همراه هزینه پرداخت کنند شامل خدمات ارزش افزوده تلفن همراه VAS می شود.

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه شامل موارد زیر می شود:

  • متنی
  • بازی و سرگرمی
  • برنامه های کاربردی
  • تلفن گویا IVR
  • چندرسانه ای
  • خدمات ارزش افزوده سازمانی
  • کد های دستوری USSD
با توجه به اهمیت ایده پردازی در این بخش موضوع و شاخه مورد نظر مشتری در این بخش بسیار تعیین کننده می باشد.

Add a Comment