ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت

ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت
برخی از کسب و کار ها شامل طیف خاصی از افراد می شوند که ممکن است یکی از این طیف ها جنسیت باشد که می توان براساس جنسیت افراد ارسال را انجام داد و یا این که مشمول رده سنی خاصی می شود که هر دو نوع طبقه بندی در پنل اس ام اس پیک لند گنجانده شده است.
لازم به ذکر است ارسال پیامک براساس سن و جنسیت دارای ضریب می باشد که در قسمت تعرفه پیامک ضریب مربوطه را مشاهده نمایید.

برای ارسال براساس سن و جنسیت بصورت زیر عمل نمایید:

  • برای شروع روی گزینه "ارسال جدید" و یا "ارسال از روی نقشه" کلیک نمایید.
  • در فیلد کد پستی بایستی ۵ رقم اول کد پستی محدوده مورد نظرتان را وارد نمایید هر چقدر اعداد وارد شده در این فیلد بیشتر باشد محدوده ارسالی کوچک تر خواهد شد.
  • در فیلد بعدی جنسیت مخاطبان خود را مشخص نمایید.
  • بخش بعدی مربوط به بازه سنی مخاطبان می باشد و اگر خالی باشد برای تمامی بازه های سنی ارسال انجام می پذیرد.
  • شماره فرستنده را در قسمت بعدی تعیین نمایید.
  • فیلد بعدی مربوط به متن پیامک می باشد.
  • پس از انجام مراحل بالا روی دکمه تایید کلیک نمایید.
  • در قسمت بعدی می توانید تعداد شماره های موجود را ببینید و تعداد شماره ها و ردیف انتخابی را مشخص نمایید و بر روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید.
  • در اخر اطلاعات مربوط به ارسال نمایش داده خواهد شد و در این قسمت زمان ارسال را مشخص نمایید.

Add a Comment