ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال پیامک زماندار

ارسال پیامک زماندار
در این قسمت شما امکان ارسال پیامک زماندار بصورت ارسال در آینده، به عبارت دیگر تنظیم تاریخ و ساعت مشخص برای ارسال را خواهید داشت و روش کار آن به روال زیر است.
ارسال پیامک زماندار
  • در ابتدا در بخش "پیامک زماندار" بر روی درج ارسال جدید کلیک نمایید.
  • در فیلد اول عنوان مناسبی را برای ارسال انتخاب نمایید.
  • شماره مبدا ارسال خود را مشخص نمایید.
  • در قسمت بعد متن و محتوای پیامک خود را تایپ نمایید.
  • شماره های موردنظرتان را برای ارسال از یکی از روش های موجود (تایپ کردن، ایمپورت از اکسل، فایل متنی و یا دفترچه تلفن) انتخاب نمایید
  • بخش بعدی مربوط به تنظیمات زمان ارسال پیامک می باشد در این قسمت می توانید تنظیمات مختلفی را برای ارسال مشخص نمایید.
  • چنانچه فقط یک بار اقدام به ارسال می نمایید گزینه یک بار را انتخاب نمایید و تاریخ مربوط به ارسال را مشخص نمایید.
  • درصورتی که قصد ارسال زماندار بصورت دوره ای را دارید یکی از گزینه های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را انتخاب نمایید.
  • بعد از مشخص کردن تاریخ ساعت ارسال را تعیین نمایید. و در آخر روی ثبت کلیک نمایید.
  • در صفحه بعدی رکوردی که برای ارسال تنظیم شده بود نمایش داده می شود در صورت نیاز می توانید تاریخ و ساعت ارسال را ویرایش نمایید.
ارسال پیامک زماندار

Add a Comment