ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال پیامک بصورت متناظر زماندار

ارسال پیامک بصورت متناظر زماندار
ارسال پیامک بصورت متناظر زماندار تلفیقی از ارسال متناظر و ارسال زماندار می باشد بنابراین توصیه می کنیم قبل از پرداختن به این بخش دو قسمت مذکور را بطور کامل مطالعه نمایید.
در بخش متناظر زماندار قادر خواهید بود برای هر شماره موبایلی متن و موضوع بخصوصی را بصورت زمانهای اختصاصی برای هر رکورد ارسال نمایید.
(یکی از پرکاربردترین بخش های سامانه پیامکی بدلیل اینکه تمامی اطلاعات مربوط به ارسال پیامک از روی فایل تکمیل شده توسط کاربر انجام شده می باشد)

برای ارسال پیامک بصورت متناظر زماندار به شیوه زیر عمل نمایید:

  • قبل از هر چیز فایل نمونه را دانلود نمایید ترجیحا از همان فایل دانلود شده برای ارسال استفاده نمایید.
  • در صورت تمایل به ارسال به شماره های تکراری تیک مربوط به آن را فعال نمایید.
  • پس از تکمیل فایل مربوطه و بررسی فیلدهای آن اقدام به بارگذاری فایل مذکور نمایید.
در انتها به تعداد شماره موبایل ها رکورد ارسال ایجاد می شود متن پیامک، تاریخ و ساعت ارسال آن نیز بصورت یکتا درج می شود در انتها برای گزارش گیری به قسمت پیام های ارسالی مراجعه نمایید.

Add a Comment