ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال پیامک سررسید

ارسال پیامک سررسید
یکی از سودمندترین بخش های پنل sms پیک لند بخش ارسال پیامک سررسید می باشد و زمانی که قصد یادآوری و ارسال پیامک برای مشتری یا مخاطب خود را دارید مورد استفاده قرار می گیرد.
بعنوان مثال فرض کنید که یک شرکت نرم افزاری برای یادآوری اتمام مهلت پشتیبانی سالیانه خود قصد دارد به مشتریان خود از طریق پیامک متنی را ارسال نماید یا اینکه یک شرکت بیمه برای مشتریان خود که مهلت تمدید بیمه آنها نزدیک است بمنظور یادآوری متنی را ارسال نماید و مثال هایی از این قبیل.
وجه تمایز این بخش با قسمت ارسال زماندار در زمان ارسالشان است در ارسال پیامک سررسید می توانید علاوه بر تاریخ اولین و آخرین ارسال تعداد دفعات متعدد دیگری را برای ارسال مشخص کنیم

Add a Comment