ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

پاسخ زماندار

پاسخ زماندار
پاسخ زماندار
در قسمت پاسخ زماندار با تعریف کلید واژه هایی در مورد موضوعات مختلف در بازه زمانی مشخص به درخواستهای مخاطبانتان رسیدگی نمایید از این بخش می توانید بعنوان سامانه پاسخگویی پیامکی استفاده نمایید

طریقه کارکرد پاسخ زماندار بشرح زیر می باشد:

  • درج موضوع جدید:برای شروع روی این گزینه کلیک نمایید و در فرمی که باز می شود عنوان را وارد نموده و سپس شماره گیرنده و فرستنده را مشخص نمایید سپس کلید واژه چهار رقمی را درج نموده و توضیحات مربوط به آن را وارد نمایید.
  • چنانچه قصد استفاده از بازه زمانی را دارید گزینه مربوط به آن را فعال نمایید.
  • چنانچه قصد دارید شماره فرستنده پیامک را به مخاطبین خود بیفزایید روی دکمه"فرستنده پاسخ به دفترچه تلفن اضافه شود " کلیک کنید.
  • بازه زمانی:بر روی گزینه "بازه زمانی" کلیک نمایید
  • در فرم جدیدی که گشوده می شود بایستی متنی که قرار است در بازه زمانی مشخص ارسال شود و تنظیم بازه از گزینه های مربوطه استفاده نمایید توجه داشته باشید که بازه ها نباید نقیض همدیگر باشند.
  • بعد از تنظیم بازه زمانی و متن مربوطه روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید.و در مرحله بعد رکوردهای مربوط به بازه های زمانی مشخص شده را ملاحظه خواهید نمود.
پاسخ زماندار
پاسخ ها:رکورد اصلی شامل شماره مخاطبین به همراه پاسخ متن ارسال شده توسط سیستم و زمان و تاریخ ارسال را نمایش می دهد. همچنین امکان خروجی گرفتن از پاسخ ها بصورت فایل اکسل و پرینت گرفتن وجود دارد.

Add a Comment