ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

Latest

خطوط سفارشی

سامانه پیامکی پیک لند علاوه بر امکان ارسال پیامک با شماره عمومی اقدام ارائه خطوط سفارشی با سر شماره ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ برای کاربران سامانه نموده و با
Read More