بوسیله ابزار ارسال پیامک نیازمندی ها شما می توانید به بانک شماره تلفن های اصناف، مشاغل پیامک ارسال نمایید این قسمت طی سالها و جمع آوری اطلاعات مربوط