ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

برچسب: سامانه پیامک پیک لند

خطوط سفارشی

سامانه پیامکی پیک لند علاوه بر امکان ارسال پیامک با شماره عمومی اقدام ارائه خطوط سفارشی با سر شماره ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ برای کاربران سامانه نموده و با
Read More