برای ارسال پیامک از روی نقشه گوگل بایستی روی آیکون پیامپ کلیک نمایید و سپس شهر مورد نظر را از فیلد مشخص شده انتخاب نموده و در نقشه