ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

برچسب: پیامک انبوه

خطوط سفارشی

سامانه پیامکی پیک لند علاوه بر امکان ارسال پیامک با شماره عمومی اقدام ارائه خطوط سفارشی با سر شماره ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ برای کاربران سامانه نموده و با
Read More